Lista de chioscuri

localitate, sector adresa
Ghereta nr.002 Chisinau, Rîşcani str. Ceucari,7/1 colţ str.Socoleni
Ghereta nr.003 Chisinau, Centru str. Tighina, 36
Ghereta nr.004 Chisinau, Centru bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 8 (UNIC)
Ghereta nr.005 Chisinau, Rîşcani bd. D.Cantemir colţ str.Albișoara
Ghereta nr.006 Chisinau, Centru str. Ismail, 84
Ghereta nr.008 Chisinau, Buiucani str. Pelivan, 19
Ghereta nr.009 Chisinau, Botanica bd. Decebal,139
Ghereta nr.010 Chisinau, Botanica bd. Decebal,59
Ghereta nr.011 Chisinau, Buiucani str. Mitropolitul G.Bănulescu Bodoni, 37
Ghereta nr.012 Chisinau, Botanica str. Sarmizegetusa colţ str, Zelinski, 6/2
Ghereta nr.013 Chisinau, Rîşcani bd. Renaşterii Naţionale,7
Ghereta nr.015 Chisinau, Rîşcani str. A.Doga,36 intersecţie str.T.Vladimirescu
Ghereta nr.016 Chisinau, Rîşcani str. Puşkin,50 colţ str.Cosmonauţilor
Ghereta nr.018 Chisinau, Centru str. P.Halipa, (lîngă imobilul din str. Mircea Eliade,1/1)
Ghereta nr.020 Chisinau, Buiucani str. Toma Ciorba colt St. cel Mare si Sfint
Ghereta nr.021 Chisinau, Buiucani str. Calea Ieşilor,5
Ghereta nr.022 Chisinau, Buiucani str.Peaţa Unirii,1
Ghereta nr.023 Chisinau, Buiucani str. Alba Iulia, 23
Ghereta nr.024 Chisinau, Buiucani str. I.Creangă,1
Ghereta nr.025 Chisinau, Buiucani str. Alba Iulia,196/1
Ghereta nr.026 Chisinau, Botanica bd. Dacia,44
Ghereta nr.027 Chisinau, Buiucani str. V.Lupu.33
Ghereta nr.028 Chisinau, Rîşcani str. T.Vladimirescu,14
Ghereta nr.029 Chisinau, Buiucani str. Alba Iulia,204
Ghereta nr.030 Chisinau, Ciocana str. Industriala (vis-a-vis de nr. 54)
Ghereta nr.031 Chisinau, Botanica bd. Traian,23/1
Ghereta nr.033 Chisinau, Botanica str. Teilor lîngă bd Dacia,16/2
Ghereta nr.034 Chisinau, Ciocana str. P.Zadnipru,2/1
Ghereta nr.037 Chisinau, Rîşcani bd. Grigore Vieru,20
Ghereta nr.038 Chisinau, Centru str. Armenească colț Varlaam 74
Ghereta nr.039 Chisinau, Botanica str. Zelinski,12
Ghereta nr.040 Chisinau, Buiucani str. Bariera Sculeni colţ Calea Ieşilor,43/2
Ghereta nr.041 Chisinau, Centru şos.Hînceşti,58
Ghereta nr.043 Chisinau, Buiucani str. Calea Ieşilor (întrarea în Parcul “Alunelul”)
Ghereta nr.045 Chisinau, Rîşcani str. Bogdan Voevod intersecţie str.Kiev,11
Ghereta nr.046 Chisinau, Buiucani str. Şciusev,98
Ghereta nr.048 Chisinau, Rîşcani str. B.Voievod, 2
Ghereta nr.050 Chisinau, Centru str. Gh.Asachi,29
Ghereta nr.053 Chisinau, Centru str.Bulgară, vis-à-vis nr.47 (Fabrica ”Ionel”)
Ghereta nr.054 Chisinau, Centru str. Mitropolitul Varlam, vis-à-vis de nr.50
Ghereta nr.056 Chisinau, Centru str. Mioriţa,10
Ghereta nr.057 Chisinau, Botanica str. Zelinski,34
Ghereta nr.058 Chisinau, Rîşcani str. A.Russo,2
Ghereta nr.060 Chisinau, Centru bd. Iu.Gagarin,1
Ghereta nr.061 Chisinau, Botanica bd. Dacia,3/1
Ghereta nr.062 Chisinau, Botanica str. Munceşti,176
Ghereta nr.063 Chisinau, Centru str. Tighina,47 colţ str. 31 August 1989
Ghereta nr.064 Chisinau, Botanica bd. Dacia,32
Ghereta nr.065 Chisinau, Botanica str. Independenlei, nr. 14/1 in cartier
Ghereta nr.066 Chisinau, Centru str. Testimițeanu,25
Ghereta nr.068 Chisinau, Centru str. Academiei,12
Ghereta nr.069 Chisinau, Botanica bd. Dacia,49/1
Ghereta nr.071 Chisinau, Botanica str. Sarmizegetusa, nr, 35/1
Ghereta nr.072 Chisinau, Botanica bd. Dacia,47
Ghereta nr.073 Chisinau, Buiucani str. A.Mateevici,73
Ghereta nr.075 Chisinau, Centru str. Izmail colt Columna
Ghereta nr.076 Chisinau, Rîşcani str. M.Costin,13/1
Ghereta nr.077 Chisinau, Rîşcani str. Kiev,4
Ghereta nr.078 Chisinau, Centru bd. Iu.Gagarin,7
Ghereta nr.079 Chisinau, Botanica str. Sarmizegetusa,1
Ghereta nr.080 Chisinau, Botanica str. Trandafirilor,15
Ghereta nr.081 Chisinau, Ciocana str. M.Dragan,4/1
Ghereta nr.082 Chisinau, Centru str. Ismail,98/3 colţ bd Cantemir
Ghereta nr.083 Chisinau, Rîşcani bd. Moscova,17
Ghereta nr.084 Chisinau, Rîşcani str. Albişoara.84/6
Ghereta nr.085 Chisinau, Rîşcani str. Socoleni,20
Ghereta nr.086 Chisinau, Botanica bd. Dacia,14
Ghereta nr.087 Chisinau, Buiucani str. Alba Iulia,15
Ghereta nr.091 Chisinau, Botanica str. Independenţii,15
Ghereta nr.095 Chisinau, Botanica bd. Traian,15
Ghereta nr.098 Chisinau, Ciocana str. A.Russo,18/1
Ghereta nr.099 Chisinau, Centru str. Columna 65 colt cu Bulgara
Ghereta nr.100 Chisinau, Ciocana str. Uzinilor,1
Ghereta nr.101 Chisinau, Rîşcani str. Calea Moşilor, 2 (gara de nord)
Ghereta nr.102 Chisinau, Botanica str. Sarmizegetusa,45/1
Ghereta nr.104 Chisinau, Buiucani str. L.Deleanu,5
Ghereta nr.106 Chisinau, Buiucani str. V.Lupu,6
Ghereta nr.107 Chisinau, Rîşcani str. A.Russo, colţ str.Dimo,17/2
Ghereta nr.109 Chisinau, Centru str. Grenoble,165/2
Ghereta nr.110 Chisinau, Botanica str. Hristo-Botev,27-29
Ghereta nr.111 Chisinau, Botanica str. Munceşti,402
Ghereta nr.113 Chisinau, Botanica bd. Dacia,37
Ghereta nr.114 Chisinau, Centru str. Armenească ( întrarea în piaţa Centrală din str.Mitropolitul Varlam,63)
Ghereta nr.115 Chisinau, Centru str. Gh.Asachi,71/2
Ghereta nr.117 Chisinau, Botanica str. Independenţii,24/4 colţ bd Cuza Vodă
Ghereta nr.118 Durleşti or. Durleşti, str.Ştefan Vodă,3
Ghereta nr.119 Chisinau, Centru şos.Hînceşti,145 (gara de Sud)
Ghereta nr.120 Chisinau, Buiucani bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt,180
Ghereta nr.122 Chisinau, Botanica bd. Traian,2/1
Ghereta nr.123 Chisinau, Rîşcani str. Calea Orheiului,105/1-107
Ghereta nr.124 Chisinau, Rîşcani bd. Moscova,9/1
Ghereta nr.126 Chisinau, Ciocana bd. Mircea cel Bătrîn 7/1 colţ str.P.Zadnipru
Ghereta nr.127 Chisinau, Centru str. Mitropolotul Varlam,colţ str.V.Pîrcalab,75
Ghereta nr.130 Cupcini or. Cupcini, str.Chișinău, nr.21/a
Ghereta nr.131 Bălţi bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt,29
Ghereta nr.132 Bălţi bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt,34
Ghereta nr.133 Bălţi str. Independenţii,30
Ghereta nr.134 Bălţi str. Feroviarilor,23
Ghereta nr.135 Bălţi str. Ştefan cel Mare şi Sfînt,4
Ghereta nr.136 Bălţi str. M.Sadoveanu,1
Ghereta nr.137 Bălţi str. Calea Ieşilor,109
Ghereta nr.138 Bălţi str. Calea Ieşilor,47
Ghereta nr.139 Bălţi str. Alexandru cel Bun,8
Ghereta nr.144 Bălţi bd. Decebal, 101
Ghereta nr.145 Bălţi str. Bulgară,81
Ghereta nr.146 Bălţi str. A.Puşkin,40
Ghereta nr.147 Bălţi bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt,1 A
Ghereta nr.148 Bălţi bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 74 A
Ghereta nr.149 Bălţi str. Alexandru cel Bun, 38
Ghereta nr.151 Orhei str. V.Lupu,127
Ghereta nr.152 Orhei str. Negruzzi, 119A
Ghereta nr.155 Bălţi str.31 august,1
Ghereta nr.156 Bălţi bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt,106 a
Ghereta nr.157 Bălţi str. Bulgară, 15 A
Ghereta nr.158 Bălţi str. 1 Mai, 3
Ghereta nr.160 Hînceşti str. M.Hîncu,125
Ghereta nr.161 Hînceşti str. Chișinăului, 18 (gara auto)
Ghereta nr.163 Hînceşti str. Chişinăului,10
Ghereta nr.165 Comrat str. Pobeda, 119 „a”
Ghereta nr.167 Comrat str. Pobeda, 3 „a”
Ghereta nr.170 Cahul bd. Republicii,17/2
Ghereta nr.171 Cahul bd. Victorii,16 a
Ghereta nr.174 Cahul bd. Republicii, 16
Ghereta nr.179 Bălţi str.M.Vitearul, colţ str. Independenţii
Ghereta nr.181 Chisinau, Buiucani str. Calea Ieşilor,51/5
Ghereta nr.183 Chisinau, Ciocana bd. Mircea cel Bătrîn,39 colţ str. I.Dumeniuc
Ghereta nr.184 Chisinau, Ciocana bd. Mircea cel Bătrîn,32
Ghereta nr.188 Chisinau, Ciocana bd. Meşterul Manoli,1 colţ str. Vadu lui Vodă
Ghereta nr.189 Chisinau, Ciocana str. M.Dragan colţ str. Chisinau, Ciocana, 10
Ghereta nr.190 Chisinau, Ciocana str. Voluntarilor,(vis-à-vis nr.10)
Ghereta nr.192 Chisinau, Ciocana str. M.Dragan,10/1
Ghereta nr.193 Chisinau, Ciocana str. Meşterul Manoli,2/1 colţ str. Vadu lui Vodă (staţia)
Ghereta nr.194 Chisinau, Ciocana str. A.Russo,28
Ghereta nr.196 Chisinau, Buiucani str. Alba iulia,89/4
Ghereta nr.197 Chisinau, Centru str. Iu.Gagarin,5
Ghereta nr.199 Chisinau, Centru str. Arborilor,21
Ghereta nr.200 Chisinau, Ciocana str.Mesterul Manole, nr. 12
Ghereta nr.203 Chisinau, Botanica bd. Salcîmilor, 22/3
Ghereta nr.206 Chisinau, Ciocana str. Igor Vieru,13 –
Ghereta nr.208 Chisinau, Ciocana str.I.Dumeniuc,12
Ghereta nr.210 Chisinau, Ciocana bd. Mircea cel Bătrîn, 15
Ghereta nr.212 Chisinau, Botanica str. Burebista, 36 colţ str.Cetatea Albă
Ghereta nr.215 Chisinau, Ciocana bd. Mircea cel Bătrîn, 8/1
Ghereta nr.216 Chisinau, Buiucani str. I.Creangă, 78
Ghereta nr.219 Ialoveni str. Alexandru cel Bun, 57
Ghereta nr.220 Chisinau, Ciocana str.Ig. Vieru,4
Ghereta nr.221 Soroca str. Independenţii (regiunea Pieţii Centrale)
Ghereta nr.223 Soroca str. Ştefan cel M şi Sfînt (regiunea casei nr.18)
Ghereta nr.225 Soroca str V.Stroescu ( regiunea uzinei Hidroimpex)
Ghereta nr.226 Varnița s. Varnița, str. Tighina, 77
Ghereta nr.227 Nisporeni or.Nisporeni str.Suveranității, F/N
Ghereta nr.228 Chisinau, Ciocana str. Uzinelor,17
Ghereta nr.229 Hînceşti str. Chișinăului, 4
Ghereta nr.230 Chisinau, Buiucani str. Mitropolitul G.Bănulescu Bodoni,47
Ghereta nr.231 Chisinau, Centru str. Ismail colţ bd.Ştefan cel Mare (trecerea subterană)
Ghereta nr.232 Leova str. Ștefan cel Mare, 54
Ghereta nr.233 Singera str. Chișinău, 4
Ghereta nr.236 Cimișlia str. B.Lăutaru, 5
Ghereta nr.237 Strășeni str.M.Eminescu,2 (Autogara)
Ghereta nr.238 Orhei str.M.Sadoveanu,50 (Autogara)
Ghereta nr.239 Florești str.Gării, 11 (Autogara)
Ghereta nr.240 Anenii Noi str.Concilierii Naționale, 1 (Autogara)
Ghereta nr.241 Chisinau, Rîşcani bd. Moscova,1/1
Ghereta nr.242 Cantemir str.Boris Glavan (Autogara)
Ghereta nr.245 Fălești str. Mihai Eminescu, 49 (Autogara)
Ghereta nr.246 Briceni str. Prieteniei 4C
Ghereta nr.247 Briceni str. M. Eminescu 19Y
Ghereta nr.248 Briceni str. M. Eminescu 48
Ghereta nr.250 Chisinau, Buiucani str. I.Creangă,22/2
Ghereta nr.251 Chisinau, Buiucani bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 103
Ghereta nr.252 Chisinau, Centru str.Varlaam 75
Ghereta nr.253 Chisinau, Buiucani bd. Ştefan cel Mare colț str. Puşkin
Ghereta nr.254 Chisinau, Buiucani bd. Ştefan cel Mare colț str. M.Bodoni
Ghereta nr.301 Orhei str. Mihai Eminescu, 6
Ghereta nr.302 Strășeni str. Ştefan cel Mare, 117
Ghereta nr.303 Chisinau, Botanica bd. Decebal, 99/2
Ghereta nr.304 Chisinau, Ciocana Bd. Mircea cel Batran nr. 25/1
Ghereta nr.305 Bălţi str.Decebal, 130
Ghereta nr.306 Ungheni str.Romană 66/B
Ghereta nr.307 Comrat Comrat, str. Lenin, 99
Ghereta nr.308 Chisinau, Centru str.Nicolai Testimiteanu, 3
Ghereta nr.309 Orhei str.Mihail Sadoveanu, 29
Ghereta nr.310 Chisinau, Rîşcani str. Kiev,7
Ghereta nr.311 Codru or.Codru str.Haiducilor, 31
Ghereta nr.402 Chisinau, Botanica str.Zelinski 7/1
Mag.nr.439 Bălţi str.Alexandru cel Bun, 44