Serviți o cafea – ridicați banii pe loc!

Serviți o cafea –

ridicați banii pe loc!

 

Stimați iubitori ai cafelei naturale, noi ne dorim să îmbunătățim și să dezvoltăm promoția cu cafeaua, pentru a fi mai aproape de Dumneavoastră, și să creăm o metodă de ridicare a premiilor transparentă și comodă la maxim. Acum vom acorda în chioșcuri nu doar cafeaua câștigată, dar și bani cu valoarea de 50, 100 și 200 lei. Premiile bănești în sume mari la fel vor fi acordate în rețeaua de librării Librarius (500 și 1000 lei) și în oficiu (10 000 lei).

De asemenea, vreau să vă comunic, că avem un nou partener de furnizare a cafelei. Este vorba despre brandul calitativ italian «Romeo Rossi». S-a îmbunătățit calitatea prăjirii boabelor și a ingredientelor. Acum cafeaua în chioșcuri va devini mai consistentă, revigorantă și aromatizată!

Aceasta este o nouă etapă, și noi vă dorim toate xcele bune și o bună dispoziție pe parcursul intregii zile, zilnic!

Cu respect, colectivul “Moldpresa grup”.
 


 

;

Regulamentul promoției

”Cafea naturală – premii reale!” 2017

 

1. Общие условия Акции.
 

1. Condițiile generale ale Promoției

1.1. Inițiatorul promoției ”Cafea naturală – premii reale!”, denumită în continuare Promoție, este compania ”Moldpresa grup” SRL, denumită în continuare Organizatorul Promoției.

1.2. Promoția organizată reprezintă un serviciu interactiv care, la rândul său, oferă consumatorilor posibilitatea de a participa în cadrul desfășurării Promoției.

1.3. Prezentul Regulament se extinde asupra condițiilor generale ale desfășurării Promoției și au fost întocmite în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

1.4. Scopul promoției este de a stimula activitatea principală a Organizatorului.

1.5. După formarea fondului de premii, participarea la promoție nu prevede achitarea unei plăți din partea participantului. Fondul de premii se formează din contul venitului personal al Organizatorului.

1.6. Această Promoție este valabilă în toate chioșcurile ”Moldpresa grup” SRL or. Chișinău.


 

2. Obiectul promoției

2.1. Această promoție este un serviciu interactiv, care permite consumatorilor să participe în cadrul promoției organizate în conformitate cu prezentul Regulament.
 

3. Regulile promoției

3.1. Acțiunea se desfășoră pe o perioadă nedeterminată, atâta timp cât organizatorul nu anunță sfârșitul acțiunii. Data de încetare a acțiunilor se notifică prin intermediul site-ul web si punctelor de vânzare ale organizatorului. Emiterea de premii se efectuează în termen de 30 de zile calendaristice după anunțarea sfârșitului acțiunii.

3.2. La Promoție au dreptul să participe doar persoanele care au atins vârsta majoratului (18 ani) și au capacitate deplină de exercițiu.

3.3. Pentru a participa la promoție este necesară cumpărarea în chioșcurile ”Moldpresa grup” SRL cafea naturală (în porții).

3.4. Consumatorul care a cumpărat marfa(le) enumerată(e) în p. 3.3 va primi un bilet care oferă dreptul de a participa la promoție. Dacă cantitatea mărfii achiziționate depășește 1 unitate, atunci consumatorul va primi numărul de bilete egal cu cantitatea porțiilor de cafea achiziționate.

3.5. Pe suprafața biletului, sub stratul de protecție, se găsesc premii bănești cu nominalul de 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei, 1 000 lei și 10 000 lei, porții de cafea gratuită, și de asemenea bilete fără câștig.

3.6. Biletele vor fi admise pentru participare la promoție în baza hotărârii Organizatorului, în dependență de corectitudine și veridicitate. Organizatorul Promoției creează și emite bilete consumatorilor finali pentru participarea la promoție.

3.7. În cadrul Promoției pot participa doar consumatorii care respectă prevederile prezentului Regulament, în caz contrar, în baza Hotărârii Organizatorului, ei vor fi excluși din Promoție. 3.8. Consumatorul poate participa nelimitat la Promoție, luând în considerare prevederile prezentului Regulament.

3.9. Prezentul Regulament a fost plasat pe site-ul www.moldpresa.md pentru informarea consumatorilor privind condițiile și regulile generale de participăre la promoție.

3.10. Regulamentul promoției, precum și informația privind fondul de premii al Promoției vor fi plasate de către Organizatori în punctele comerciale ale Organizatorului, în formă publică, sub formă de materiale informative.

3.11. Participarea consumatorilor la Promoție, de asemenea presupune informarea lor privind toate regulile de desfășurare a Promoției, comunicate în mod public de către Organizator până la și în timpul desfășurării Promoției.

3.12. Participantul la Promoție poate fi exclus de la participare dacă:

3.12.1. În perioada desfășurării Promoției, Participantul a încălcat prevederile prezentului Regulament.

3.12.2. În perioada desfășurării Promoției, Participantul a întreprins acțiuni ilegale și alte acțiuni care contravin politicii comerciale a Organizatorului sau care atentează la reputația lui.
 

4. Cadourile promoției, determinarea câștigătorului

4.1. Fondul de premii este constituit din:

4.1.1. Porții gratis de cafea naturală.

4.1.2. Premiile bănești în suma de 50, 100, 200 lei.

4.1.3. Premiile bănești în suma de 500 și 1 000lei.

4.1.4. Premii bănești în mărime de 10,000 lei.


 

4.2. Acordarea premiilor:

4.2.1. Acordarea premiilor indicate în p. 4.1.1. are loc în oricare din chioșcurile Organizatorului pe toată perioada desfășurării Promoției.

4.2.2. Acordarea premiilor indicate în p. 4.1.2. are loc în toate chioșcurile Organizatorului or. Chisinau pe toată perioada desfășurării Promoției.

4.2.3. Acordarea premiilor indicate în p. 4.1.3. are loc în toate librăriile LIBRARIUS la adresele indicate de Organizator. Adresele magazinelor: www.librarius.md sau în chioșcurile Organizatorului pe toată perioada desfășurării Promoției.

4.2.4. Acordarea premiilor indicate în p. 4.1.4. are loc în oficiul principal al companiei Organizatorului situat pe adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Ștefan Vodă 3. Acordarea premiilor are loc pe toată perioada desfășurării promoției, plus 30 de zile calendaristice după încheierea promoției.

*Vizita la oficiu trebuie coordonată cu departamentul de marketing la nr. de telefon (022) 58-07-00 sau (022) 92-22-77.

4.2.5. Pentru primirea premiilor indicate în punctul 4.1.2 si 4.1.3 este necesară prezentarea biletului cîștigător. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare: buletin de identitate, cecul care confirmă efectuarea cumpărăturii pentru care s-a eliberat biletul, completarea unei anchete. Refuzul participantului de a prezenta actele solicitate duce la pierderea dreptului de a ridica premiul.

4.2.6. Pentru primirea premiului indicat în p. 4.1.4., participanții trebuie în mod obligator să prezinte buletinul de identitate. Participantul Promoției confirmă ridicarea premiului indicat în p. 4.1.4. prin completarea anchetei (denumită în continuare Anchetă) și semnarea procesului verbal final de primire-predare a câștigului.

4.2.7. Biletul pentru participare trebuie să fie intact și/ sau nu trebuie să sufere modificări considerabile. Literele și cifrele trebuie să fie lizibile și să corespundă tuturor cerințelor stabilite de Organizator.

4.2.8. Organizatorul promoției este obligat să rețină impozit din câștigul indicat în p. 4.1.4. și să îl transfere în buget, în conformitate cu legislația RM.

4.2.9. După primirea premiului, biletul rămâne la Organizator întru confirmarea eliberării premiului.

4.3. Examinarea litigiilor legate de apartenența biletelor de participare, care apar între persoanele terțe și participanții Promoției, nu fac parte din competențele Organizatorului Promoției.

4.4. Persoanele care participă la Promoție, și încalcă regulile sus menționate, nu au dreptul să primească premiul.

4.5. Dacă participantul la Promoție nu va putea prezenta Organizatorului Promoției informația care confirmă dreptul la primirea acestui premiu, așa ca buletinul de identitate, biletele necesare, atunci el nu are dreptul să primească premiului.


 

5. Confirmarea rezultatelor Promoției

5.1. Organizatorul va întocmi personal Procesul-verbal cu indicarea rezultatelor finale ale Promoției, în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare din momentul încheierii Promoției.


 

6. Monitorizarea și controlul desfășurării Promoției

6.1. Organizatorii promoției se obligă în cazul apariției litigiilor privind desfășurarea Promoției, să le soluționeze în termen rezonabil. Soluționarea lor nu influențează desfășurarea Promoției.
 

7. Prevederile legale

7.1. În cazul când una din prevederile prezentului Regulament își pierde forța sa juridică în urma acțiunilor legale, acest lucru nu lezează forța juridică a celorlalte prevederi ale prezentului Regulament.

7.2. Prevederile prezentului Regulament trebuie să fie interpretate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

7.3. Organizatorii Promoției își rezervă dreptul de a modifica conținutul prezentului Regulament fără întocmirea unor notificări suplimentare.
 

8. Limitarea responsabilității

8.1. Organizatorul nu poartă răspundere pentru acțiunile participanților Promoției, nu oferă nici un fel de garanții în privința bunurilor înaintate în calitate de câștig.


 

9. Prevederile tranzitorii și finale

9.1. Toată informația ce ține de participanții Promoției, precum și toate Anchetele participanților sunt accesibile pentru Organizatorul Promoției.

9.2. Toate materialele foto-video cu participarea câștigătorului Promoției sunt considerate proprietate privată a Organizatorului Promoției. Cîștigătorul Promoției își exprimă direct acordul la plasarea și folosirea imaginilor sale foto-video efectuate la înmînarea cîștigului în scopurile și la discreția Organizatorului Promoției.

9.3. Toate mijloacele financiare pentru organizarea și desfășurarea Promoției sunt alocate din fondurile personale ale Organizatorului.


 

Pentru informație suplimentară apelați la nr. de telefon (0 22) 92-22-77 sau poșta electronică marketing@moldpresa.md


 

Aprobat de Filimon V.A. Directorul general ”Moldpresa grup” SRL

Intră în vigoare la 11.04.2017.


 


 

;